PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Psycholog dla dzieci

Czas trwania: 60 minut
Opłata: 80 zł.
Terminy: – do indywidualnego ustalenia między psychologiem a Rodzicami.

Zapisy: e-mail: informacja@pozytywka.edu.pl
lub telefonicznie: 516 03 01 03

 

Jeżeli coś niepokoi Cię w zachowaniu Dziecka, pragniesz uzyskać poradę, wskazówki do pracy z Dzieckiem – skorzystaj z możliwości konsultacji z psychologiem. W trakcie konsultacji Rodzic może uzyskać odpowiedzi na frapujące go pytania, wyjaśnienia na temat rozwoju swojego Dziecka bądź omówić zachowania Dziecka, które budzą niepokój. Psycholog dziecięcy dokona wstępnej diagnozy, udzieli Rodzicowi wskazówek i doradzi dalsze kroki.

Konsultacje obejmują:

  • "pierwszy kontakt" w obserwowalnych trudnościach w rozwoju i zachowaniu Dziecka oraz w trudnościach szkolnych;
  • ocenę dojrzałości szkolnej Dziecka oraz dysleksji / ryzyka dysleksji;
  • poradnictwo w zakresie zaburzeń w rozwoju psychoruchowym Dziecka, w tym wskazówki do pracy z  Dzieckiem w domu;
  • indywidualne zajęcia wspomagające rozwój;
  • poradnictwo w zakresie problemów wychowawczych

oraz wiele innych zachowań Dziecka w domu, przedszkolu, na podwórku, które budzą obawy.

 

Pozytywka to miejsce, gdzie pracuje psycholog dla dzieci. Kraków i okolice, to obszar z którego zapraszamy dzieci i ich rodziców na wizyty u naszego psychologa dziecięcego.