TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Jeśli niepokoi Cię, że Twoje Dziecko nie realizuje jeszcze wszystkich głosek lub realizuje je nieprawidłowo, ma problemy z prawidłową artykulacją lub płynnością mowy, ma trudności z czytaniem i pisaniem lub nie rozwija harmonijnie wszystkich sfer poznawczych. W Pozytywce pracuje wybitny logopeda z miasta Kraków, który prowadzi terapię wad wymowy.