TERAPIA AUTYZMU I ZESPOŁU ASPERGERA

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, w wieku 4 - 12 lat. Jednym z wiodących problemów występujących u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu są trudności w obszarze funkcjonowania społecznego