ZAJĘCIA INTEGRACYJNE

DLA DZIECI W WIEKU OD 6 M-CY DO 2 LAT
Zajęcia edukacyjno - adaptacyjne mające na celu rozwój wszystkich najważniejszych zdolności i umiejętności Dziecka: ruchowych, językowych i społecznych.